Reglementarile fiscale din Romania pentru CRIPTOMONEDE

In ianuarie 2019 a fost adoptata legea de aprobare a procedurii de impozitare a castigurilor din criptomonede – Bitcoin, Ethereum si alte monede virtuale – Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 ce modifica Codul fiscal.

Potrivit acestei legi, persoanele fizice ce realizeaza castiguri din criptomoneda vor depune declaratia unica pentru declararea bazei de calcul a impozitului pe venit, procedura de impozitare fiind aferenta veniturilor din alte surse – art. 114 si art. 116 din Codul fiscal (sursa).

 

Ce este o moneda virtuala?

Moneda virtuala nu este moneda nationala sau valuta, iar acceptarea acesteia la plata nu este obligatorie din punct de vedere legal. Totodata, moneda virtuala nu reprezinta o forma de moneda electronica, in intelesul Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica. Prin urmare, o criptomoneda nu este considerata o moneda in conceptul clasic. Minarea de criptomonede sau achizitia de criptomonede, respectiv detinerea acestora, reprezinta o achizitie de active necorporale, iar venitul se va realiza la cesiunea acestor active necorporale atunci cand se va incasa un pret intr-o valuta sau moneda oficiala. Pentru transformarea in lei, in scopul stabilirii impozitului, se va tine cont de cursul valabil al BNR de la momentul incasarii pretului intr-o moneda recunoscuta.

 

Cine poate tranzactiona criptomonede?

 • Persoanele fizice

 • Persoanele juridice

Persoanele juridice

 

Din punct de verere contabil unde pot incadra o criptomoneda?

In functie de scopul pentru care sunt detinute, criptomonedele pot fi contabilizate in categoria instrumentelor financiare (investitii), in categoria stocurilor sau cea a imobilizarilor necorporale.

1.     Instrumente financiare (actiuni, obligatiuni, alte investitii)

Un instrument financiar reprezinta orice contract ce genereaza simultan un activ financiar pentru o sociatate si o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta sociatate.

Un activ financiar reprezinta:

 • numerar

 • un instrument de capitaluri proprii al altei entitati

 • un drept contractual de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alta entitate

 • un drept contractual de a schimba active sau pasive financiare cu o alta entitate

 • un contract care va fi sau poate fi decontat in propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii cand anumite criterii sunt indeplinite.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt orice contracte care evidentiaza un interes rezidual in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Criptomonedele care dau dreptul titularului la bunuri sau servicii, in ciuda faptului ca sunt contractuale, nu corespund definitiei activelor financiare deoarece beneficiul economic viitor este obtinut din primirea unui bun sau a unui serviciu, mai degraba decat din dreptul la numerar sau alt activ financiar.

Atunci cand detinerea de criptomonede nu implica un drept contractual sau o obligatie de a plati numerar sau un alt activ financiar, criptomonedele nu indeplinesc definitia instrumentelor financiare.

2.     Stocuri (materii prime, materiale consumabile, marfuri etc.)

Stocurile sunt active circulante:

 • detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii

 • in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii sau

 • sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

Chiar daca monedele digitale respecta definitia imobilizarilor necorporale, atunci cand acestea sunt detinute de o entitate pentru vanzare in cursul activitatii obisnuite, trebuie contabilizate in categoria stocurilor.

Pentru a determina modul de contabilizare a unui activ (fie ca imobilizare necorporala, fie ca stocuri) este necesar sa fie stabilit modul in care activul este utilizat in afacere: detinut pentru vanzare in activitatea curenta a societatii sau in scopuri investitionale, in vederea aprecierii valorii.

Putem spune ca monedele digitale indeplinesc definitia si caracteristicile stocurilor, in situatia in care acestea sunt utilizate in activitatea curenta a societatii si nu sunt pastrate in evidenta pentru scopuri investitionale.

3.     Imobilizari necorporale (active nemateriale)

O imobilizare necorporala este un activ nemonetar, identificabil, fara forma fizica. Un activ este recunoscut in contabilitate si prezentat in bilant atunci cand este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate, iar activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat in mod credibil. Un activ este identificabil daca este separat (adica poate fi separat sau divizat de entitate si vandut, transferat, licentiat, inchiriat, schimbat) sau daca provine dintr-un drept contractual sau legal.

Criptomonedele respecta definitia imobilizarilor necorporale pentru ca sunt active nemonetare, identificabile, fara forma fizica. Dupa obtinerea criptomonedelor, o entitate poate obtine beneficiile economice, avand posibilitatea sa le vanda sau sa le foloseasca ca mijloc de plata.

Societatile care desfasoara activitati de minerit (de creare a criptomodenelor) vor fi autorizate de Ministerul Finantelor Publice, conform ultimelor reglementari din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Din punct de vedere al TVA, operatiunile care consta in schimbul monedei virtuale cu monede conventionale (de exemplu, euro sau chiar lei, in cazul Romaniei) constituie prestari de servicii, in sensul articolului 271 alin. (1) din din Codul Fiscal. Aceste prestari de servicii de schimb, efectuate cu plata, reprezinta operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, fara drept de deducere, avand in vedere prevederile art. 292 alin. 2 lit. a) pct. 4 din Codul Fiscal, coroborat cu art. 268 alin. 9 lit. c) din Codul Fiscal.

 

Persoanele fizice

Ce impozit platesc persoanele fizice?

Impozitul este in procent de 10%, iar in rubricatia declaratiei unice ce are termen de depunere 25.05.2021, pentru veniturile din anul trecut se va completa categoria veniturilor din alte surse.

 

Care este suma minima de la care incep sa fiu impozitat?

Este clarificat faptul ca profitul obtinut din criptomonede se va impozita cu 10%, cu exceptia cazului in care profitul anual obtinut din criptomonede este sub 600 lei, asa cum este prevazut la art 116, alin (2), lit c) „castigului din transferul de moneda virtuala in cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. m), determinat ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si pretul de achizitie, inclusiv costurile directe aferente tranzactiei. Castigul sub nivelul a 200 lei/tranzactie nu se impoziteaza cu conditia ca totalul castigurilor intr-un an fiscal sa nu depaseasca nivelul de 600 lei.”

 

Cand raportez?

Veniturile si profitul din vanzarea sau cumpararea criptomonedelor, inclusiv minarea de criptomonede, care au fost realizate in perioada anului 2020, vor fi raportate pentru impozitare in anul 2021, pana la data de 15 mai 2021 (conform art 116. Alin 1 din Codul fiscal).

Cei care detin moneda virtuala NU trebuie sa declare ca au realizat castig decat daca:

 • Au schimbat moneda achizitionata anterior, iar castigul este pretul de vanzare minus pretul de achizitie ori numarul de monede virtuale (trebuie sa faca dovada preturilor, cu documente);

 • Au cumparat cu acea moneda produse sau servicii, caz in care se calculeaza castigul ca diferenta intre cotatia monedei la achizitionarea produsului si/sau serviciului in ziua achizitiei, minus cursul de schimb cand s-a achizitionat moneda, ori numarul de monede tranzactionate.

Cei care au minat criptomonede pot sa-si scada cheltuielile de minare din impozitul pe care il au de platit in cazul in care au documente cu care sa justifice (pretul echipamentului, pretul chiriei pentru echipament, pretul curentului electric, sau pretul inchirierii de servere de minare).

 

Care este formularul de raportare si unde il gasesc?

Formularul de raportare este Declaratia unica si publica anual pe site-ul Anaf.

 

Care sunt sanctiunile?

Amenda: Contraventiile sunt publicate in Codul de Procedura Fiscala, la sectiunea Sanctiuni, art. 336, (3) “In cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.” (sursa)

Dobanzile si Penalitatile: Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor fiscale principale se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere:

 • Nivelul dobanzii este de 0,02% – pentru fiecare zi de intarziere

 • Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,01% – pentru fiecare zi de intarziere (sursa).

Copyright ©2023 / EUROHUB.RO

Categorii anunturi

IT & Media

Productie

Agricultura

Inovatie

Contact:

info@eurohub.ro

+44078544323