[P] Finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectului “ Dotarea si echiparea cu utilaje pentru productie, Tehno-Edil AMF SRL”

SC TEHNO-EDIL AMF SRL, cod de identificare fiscală RO 35676820, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2415/2016, cu sediul în Municipiul Bucureşti, România, Str. Theodor Pallady nr. 21, cam. 1, bloc P1, scara A, etaj 5, ap. 18, judeţul Bucureşti, cod poştal 032264, România,  anunță începerea activităților proiectului Dotarea si echiparea cu utilaje pentru productie, Tehno-Edil AMF SRL”, COD RUE 1495, COD SMIS 161636, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Actiunea 4.1.1. Investiții în activități productive – “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”.

 

Proiectul are o valoare totală de 3.763.124,92 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.351.281,05 lei – echivalentă cu 75% din valoarea eligibilă a proiectului, valoarea co-finanțării cheltuielilor eligibile este de 783.760,35 lei, iar valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, este de 628.083,52 lei, conform contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 30.06.2023.

Proiectul se implementează în Municipiul Focșani, Strada PROF.GHEORGHE LONGINESCU, Nr.40A, Județul VRANCEA, în perioada 30.06.2023-31.12.2023.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea competitivitatii societatii TEHNO-EDIL prin achizitia de echipamente şi utilaje performante care contribuie la eficientizarea activităţii şi totodată la atenuarea schimbărilor climatice şi tranziţia către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  1. Retehnologizarea companiei prin achiziţia a 5 echipamente tehnologice moderne (2 Autobasculante, 2 tipuri de buldoexcavator, pompa de beton electrică tractabilă), de ultimă generaţie tehnologică, în conformitate cu ultimele standarde de protecţie a mediului, care vor permite eficientizarea activităţii, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023;
  2. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu cel puțin 15%
  3. Contribuția semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu, prin achiziția de echipamente și utilaje tehnologice care înregistrează un consum scăzut de energie și care nu emit gaze cu efect de seră.

 

Data de incepere a proiectului:  30.06.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

 

– Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact beneficiar:

SC TEHNO-EDIL AMF SRL

Nume: Crudu Valerica

Telefon: 0767518137

E-mail: office@edil-amf.ro

Copyright ©2023 / EUROHUB.RO

Categorii anunturi

IT & Media

Productie

Agricultura

Inovatie

Contact:

info@eurohub.ro

+44078544323